Seniorálny konvent 2022

Seniorálny konvent Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku sa uskutoční v nedeľu dňa 27. marca 2022 v Liptovskom Mikuláši so začiatkom o 13.30 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu Liptovský Mikuláš.

Príspevok na občerstvenie na seniorálny konvent vo výške 5,- Eur  posielajte za svojich delegátov na účet LOS (SK89 0200 0000 0029 6741 2354)do poznámky napíšte: názov cirkevného zboru a do zátvorky počet delegátov – vzor: Kraľovany (4). Prosíme, urobte, tak do nedele 27. 3. 2022 do 13.00 hod..Pripomíname, že za sen. presbyterov tento príspevok uhrádza LOS.

Tu si môžete stiahnuť pracovné materiály. Aby ste si ich mohli stiahnuť, musíte byť prihlásený.