Seniorálny konvent 2021

V zmysle čl. 23 ods. 2 písm. b Ústavy ECAV na Slovensku Vás v úprimnej bratskej láske pozývame na seniorálny konvent Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku, ktorý sa uskutoční v nedeľu dňa 22. augusta 2021 vo Važci so začiatkom  o 14.00 hod. v chráme Božom.

Rokovanie konventu bude prebiehať v evanjelickom a.v. chráme Božom vo Važci.  Pri prezentácii dostanete delegačný lístok, hlasovací lístok, organizačné pokyny, prípadne ďalšie pracovné materiály.

Kvôli seniorálnemu konventu je potrebné byť zaočkovaný alebo mať negatívny test – antigénový nie starší ako 48-hodinový alebo RT-PCR alebo LAMP test nie starší ako 72-hodinový alebo potvrdenie o prekonaní COVID-u najviac pred 180 dňami. Testovanie bude aj priamo vo Važci. Bude prebiehať od 12:30 do 13:30 v cene cca 5 €. 

Tu si môžete stiahnuť aj všetky potrebné materiály k rokovaniu. Dostanete sa k nim tak, že sa prihlásite svojím menom a heslom na stránke https://ecavlos.sk/uzivatelska-sekcia/, resp. sa zaregistrujete na stránke https://ecavlos.sk/registracia/. Po overení administrátorom, ktoré môže chvíľu trvať, dostanete prístup k zdieľaným súborom, ktoré budú postupne na túto stránku pridávané.

Môžete si stiahnuť súhrnný materiál na seniorálny konvent alebo jednotlivé súbory