Seniorálny konvent 2020

Drahí priatelia, bratia a sestry, 

v zmysle čl. 23 ods. 2 písm. b Ústavy ECAV na Slovensku Vás v úprimnej bratskej láske pozývame na seniorálny konvent Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku, ktorý sa uskutoční v sobotu 27. júna 2020 v Liptovskom Mikuláši so začiatkom o 8,30 hod. vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

Pozvánka na seniorálny konvent

754.59 KB 19 stiahnutia

Čestné vyhlásenie pdf

70.29 KB 12 stiahnutia

Čestné vyhlásenie docx

12.45 KB 8 stiahnutia

06 Správa VMV LOS 2019 1. časť

385.82 KB 18 stiahnutia

04_Správa seniora LOS za rok 2019

878.75 KB 40 stiahnutia

06_SEŽ 2019

101.50 KB 21 stiahnutia

07 Správa predsedu ŠV

53.09 KB 33 stiahnutia

04_export-štatistika-VD

128.00 KB 28 stiahnutia

07_Správa o činnosti EMŠ

113.34 KB 23 stiahnutia

09 – Štatút LOS – zmena

130.48 KB 36 stiahnutia

14 – FVP – Zmena štatútu

92.47 KB 25 stiahnutia

01_ROKOVACÍ PORIADOK

66.44 KB 22 stiahnutia

05_Čestné vyhlásenie

70.29 KB 14 stiahnutia

05 – Príprava volieb

54.88 KB 32 stiahnutia

01 – Návrh programu

125.88 KB 31 stiahnutia