Seminár pre pracovníkov s deťmi

Dňa 17. januára 2023 do nášho seniorátu prídu pracovníčky zo Scripture Union. Pri tejto príležitosti nám ponúkli možnosť konania seminára pre pracovníkov s deťmi. Téma je: Ako pracovať s biblickými celkami. Seminár sa uskutoční dňa 17. 1. 2023 o 17.00 hod. v zborovej miestnosti farského úradu v Palúdzke.

Prosím, odovzdajte túto informáciu svojim pracovníkom v cirkevnom zbore. Na seminár je potrebné sa prihlásiť do piatku 13. 1. 2023 na paludzka.ecav@gmail.com

Nápad zorganizovať seminár vznikol spontánne, preto je termín prihlasovania taký krátky.