Schôdza ZED LOS v Pribyline

Decembrová schôdza farárov Liptovsko-oravského seniorátu sa konala v Kultúrnom dome v Pribyline. V úvodnej pobožnosti založenej na úryvku z J 9 sa prihovoril generálny duchovný Ústredia ekumenickej a pastoračnej služby Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR Viktor Sabo. Farári pokračovali v nácviku farárskeho spevokolu. Ján Šípka pokračoval v prednáške o obetnom systéme v Starej zmluve. Nasledovala prednáška MUDr. Andrei Škripekovej, PhD., primárky paliatívneho oddelenia v Národnom onkologickom ústave Dobré zomieranie. Na záver nasledovali aktuálne informácie zo života senorátu.