Schôdza ZED LOS v Liptovskom Trnovci

Marcová schôdza Združenia evanjelických duchovných Liptovsko-oravského seniorátu a pracovná porada sa konali v Liptovskom Trnovci. Začala sa v chráme Božom duchovným zamyslením policajného duchovného Jána Pacigu na základe biblického textu 2. Mojžišova 33, 12-23. Pokračovala v hoteli Ravence nácvikom spevokolu duchovných a prednáškou biskupa VD Petra Mihoča na tému Boh na lavici obžalovaných… – Ježišov súdny proces v zrkadle historických a rímsko-židovských zvyklostí. Nasledovali aktuálne informácie zo života seniorátu a cirkvi. Ďakujeme cirkevnému zboru za pekne pripravené stretnutie.