Schôdza ZED LOS a pracovná porada

Milí bratia a milé sestry,

pozývame Vás na spoločné stretnutie duchovných LOS, ktoré sa uskutoční v pondelok 9. septembra 2019 o 8,30 hod. vo Važci. Stretnutie začne v kostole Večerou Pánovou so spoveďou, po pobožnosti sa presunieme na miesto rokovania.

Predbežný program:

8,30 Večera Pánova so spoveďou Mgr. Viktor Sabo
9,15 Prestávka na občerstvenie
9,30 Prednáška a diskusia Karoline Fust (Téma: Situácia v Afrike – Naša pomoc)
11,00 Prestávka na občerstvenie
11,15 Kázňová prípravka Mgr. Jana Ďuraňová
12,00 Aktuálne informácie
12,30 Spoločný obed
13,30 Informácie a diskusia o Tranosciu, a. s. Mgr. Vladimír Ferenčík
14,30 Záverečná modlitba

V rámci stretnutia bude spoločný obed. V prípade, že sa stretnutia nemôžete z vážnych dôvodov zúčastniť alebo že potrebujete odísť skôr, ospravedlňujte sa u brata seniora.

S pozdravom

Mgr. Daniela Mikušová, ev. a. v. farárka, predsedníčka ZED LOS
Mgr.. Stanislav Grega, ev. a. v. farár – senior LOS