Schôdza ZED LOS a pracovná porada v Ružomberku

V cirkevnom zbore Ružomberok sa konala aprílová schôdza Združenia ev. duchovných LOS a pracovná porada. Začala sa pobožnosťou v ev. chráme Božom, ktorú viedla Janka Pabáková, ev. farárka z cirkevného zboru Dolný Kubín, filiálka Tvrdošín. V duchovnom príhovore hovorila o neveriacom Tomášovi a o Kristových ranách, v ktorých môže nájsť požehnanie každý veriaci. Dve piesne sprevádzal hrou na organe Vladimír Pavlík, ev. farár zo Závažnej Poruby.

Po úvodnej pobožnosti nasledoval v chráme Božom nácvik spevokolu duchovných. Po vystúpení na seniorálnom konvente sa tentokrát spevokol pustil do novej piesne, On sám.

Potom sa už rokovanie prenieslo do zborovej miestnosti na fare. Janka Ďuranová, ev. farárka z Liptovského Mikuláša-Palúdzky vystúpila s prednáškou Metódy a stratégie vyučovania. Na mnohých praktických príkladoch ukázala, ako naplniť jednotlivé časti správneho vyučovania: motiváciu, vytváranie nových vedomostí, ich upevňovanie a hodnotenie. Do niektorých ukážok zapojila praktickou činnosťou aj kolegov.

Po obede v reštaurácii Anima Cafe nasledovali ešte informácie zo života seniorátu a cirkevných zborov. Účastníci sa venovali aj príprave Evanjelických cirkevných dní, ktoré sa 22. a 23. júna budú konať v Ružomberku a Liptovsko-oravský seniorát má byť ich spoluorganizátorom. Taktiež sa zaoberali materiálom k reštrukturalizácii cirkvi.

Ďakujeme domácemu cirkevnému zboru za milé prijatie a láskavú a obetavú starostlivosť domácich farárovcov Beňuchovcov i sestier z cirkevného zboru.