Schôdza ZED LOS a pracovná porada 11. 11. 2019

Milí bratia a milé sestry,

pozývame Vás na spoločné stretnutie duchovných LOS, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 11. novembra 2019 o 8,30 hod. vo Východnej. Stretnutie začne pobožnosťou v kostole, po pobožnosti sa presunieme na miesto rokovania.

Predbežný program

8,30 Ranná pobožnosť: Mgr. Vladimír Pavlík
9,15 Prestávka na občerstvenie
9,30 Kázňová prípravka: Mgr. Ľubomír Kordoš
10,00 Správy za jednotlivé sekcie VMV a ďalšie pracovné zložky vnútromisijnej práce LOS:

  • Deti – J. Velebírová
  • Dorast a mládež – J. Gallo
  • Rodiny – D. Bázlik
  • Muži – V. Sabo
  • Ženy – A. Ďurčíková

11,00 Prestávka na občerstvenie
11,15 Správy za jednotlivé sekcie VMV a ďalšie pracovné zložky vnútromisijnej práce LOS:

  • Diakonia – M. Sabová
  • Mediálny výbor – P. Taját
  • Hudba – M. Činčurák
  • Časopis – J. Pabáková
  • Cestovanie – V. Ferenčík

12,15 Spoločná diskusia
12,30 Spoločný obed
13,30 Aktuálne informácie
14,00 Záverečná modlitba

V rámci stretnutia bude spoločný obed. V prípade, že sa stretnutia nemôžete z vážnych dôvodov zúčastniť alebo že potrebujete odísť skôr, ospravedlňujte sa u brata seniora.

S pozdravom

Mgr. Daniela Mikušová, ev. a. v. farárka, predsedníčka ZED LOS
Mgr. Stanislav Grega, ev. a. v. farár – senior LOS