Schôdza ZED LOS 14. 10. 2019

Milí bratia a milé sestry,

pozývame vás na spoločné stretnutie duchovných LOS, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 14. októbra 2019 o 8,30 hod. vo Veličnej. Stretnutie začne pobožnosťou v kostole, po pobožnosti sa presunieme na miesto rokovania.

Predbežný program:
8:30 Ranná pobožnosť Mgr. Erika Pospíšilová
9:15 Prestávka na občerstvenie
9:30 Prednáška a diskusia Mgr. Marek Říčan, ThD. (Téma: Konfirmácia z praktického hľadiska)
11:15 Prestávka na občerstvenie
11:30 Kázňová prípravka: Mgr. Mario Činčurák
12:00 Aktuálne informácie
12:30 Spoločný obed
13:30 Záverečná modlitba

V rámci stretnutia bude spoločný obed. V prípade, že sa stretnutia nemôžete z vážnych dôvodov zúčastniť alebo že potrebujete odísť skôr, ospravedlňujte sa u brata seniora.

S pozdravom

Mgr. Daniela Mikušová, ev. a. v. farárka – predsedníčka ZED LOS
Mgr. Stanislav Grega, ev. a. v. farár – senior LOS