Rôznymi jazykmi radostne

Liptovský Ján 26. júna 2016 – K trom domácim spevokolom, mužskému, ženskému a detskému, sa pridali tri spevokoly spoza hraníc cirkevného zboru, aby prispeli do programu tohtoročného Koncertu spevokolov Liptova. Smrečany, Liptovský Trnovec a Liptovská Kokava merali k nám cestu, aby spolu s nami predstavili plejádu piesní rôznych štýlov i rôznych jazykov: obľúbenú spevníkovú Smieť žiť pre Krista, vrúcne prosby Aby nás Pán Boh miloval, Príď do srdca môjho, ale i cudzojazyčné Pie Jesu, Puer natus či Signore delle cime. Vkusným spôsobom program moderovali Blanka Špačková a Janko Paciga. Keďže v tomto roku si pripomíname 380 rokov spevníka Cithara sanctorum (Tranoscius), zaspievali sme si spoločne z neho pieseň č. 1006 Vímť já jediný stromeček.

-pt-

Fotogaléria