Rozlúčka s Milanom Tuturom

So zármutkom, ale s nádejou Vám oznamujeme, že nás dňa 26. 6. 2024 opustil vo veku 85 rokov brat Milan Tutura, bývalý zborový dozorca a zástupca seniorálneho dozorcu z Jasenovej. Posledná rozlúčka sa bude konať dňa  30. 6. 2024  o 14.00 hod v Evanjelickom kostole v Jasenovej.