Rozlúčka s Katarínou Sokolovou

So zármutkom, ale s nádejou vám oznamujeme, že dňa 26. 6. 2024 odišla k Pánovi vo veku 95 rokov sestra Katarína Sokolová, vdova po bratovi farárovi Ladislavovi Sokolovi. Rozlúčka s ňou bude v sobotu 29. 6. 2024 o 15:00 hod. v Dome smútku v Liptovskej Sielnici.