Rozbehnúť diakoniu sa dá

Všetci veľmi dobre poznáme slová Pána: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Matúš 25, 40) To však, že tieto slová sú stále aktuálne a vyzývajú cirkevné zbory, aby podľa nich konali, nám pripomenula pracovníčka Evanjelickej diakonie Katarína Šoltésová v dňoch 5. – 8. októbra 2017. V týchto dňoch sa s ňou uskutočnili štyri stretnutia: v Liptovskom Mikuláši (5. 10.), v Dovalove (6. 10.), v Jasenovej a v Párnici (obe 8. 10.).

Na týchto stretnutiach predstavila možnosti fungovania diakonie na pôde cirkevných zborov. Možnosti sú široké a k tým najjednoduchším veľa netreba. Ide napr. o návštevnú službu, starostlivosť o pozostalých, príležitostné stretnutia, roznášanie kázní, nákupy a pod. Ďalej môže diakonická služba mať i podobu organizovanejšiu a profesionálnejšiu v podobe opatrovateľskej služby či diakonických stredísk. Evanjelická diakonia vie pre všetky úrovne diakonickej služby pomôcť poradenstvom, literatúrou či vzdelávaním.

Stretnutí sa zúčastnili predovšetkým bratia a sestry z tých cirkevných zborov, kde už niektorá forma diakonickej služby funguje. Viacerí sa vyjadrili, že je to služba náročná, ale veľmi potrebná, pretože každý človek si zaslúži dôstojne prežitý život, či mladý, či starý, či zdravý, či chorý.

Okrem týchto stretnutí sa Katarína Šoltésová v piatok zúčastnila aj hodiny náboženskej výchovy na Základnej škole v Liptovskom Jáne, kde žiakom druhého stupňa predstavila prácu Evanjelickej diakonie.

Na území Liptovsko-oravského seniorátu funguje v súčasnosti jediné stredisko evanjelickej diakonie, a to Banka kompenzačných pomôcok vo Veličnej. Viaceré cirkevné zbory majú návštevnú či opatrovateľskú službu, doručovanie kázní a pod.

Peter Taját, ev. a. v. farár