Prosba o pomoc

Zase raz sme sa presvedčili, ako rýchlo môže dôjsť v živote k nešťastiu. Dňa 5. 7. 2023 vo večerných hodinách došlo k rozsiahlemu požiaru hospodárskych budov, prístavby a rodinného domu, ktorý celú noc hasili profesionálni a doborovoľní hasiči, ako aj ľudia z obce. Vďaka Pánu Bohu sa nikomu nič nestalo, no majiteľom vznikla veľká škoda na tom, čomu sa celý život venovali, čo si zveľaďovali a z čoho sa tešili. Nakoľko budovy neboli poistené rozhodli sme sa aj v mene Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Jasenová vyhlásiť mimoriadnu finančnú zbierku na pomoc pre rodinu Kubačkovú a Bencúrovú. 

Chceme aj vás preto poprosiť v prvom rade o modlitby za rodiny, nakoľko ide o starších ľudí, ktorí to ťažko nesú, a tiež o finančnú pomoc, ktorou by sme pomohli aspoň čiastočne zmierniť toto nešťastie. Svoje príspevky môžete poslať na číslo účtu cirkevného zboru.

Za všetku pomoc vám v mene rodiny Kubačkovej a Bencúrovej vopred ďakujeme.

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK37 0900 0000 0000 5417 7135
Do poznámky uveďte: „Pomoc pre rodinu Kubačkovú a Bencúrovú“