Vnútromisijný výbor

  • Daniel Hanko, Liptovský Hrádok-Dovalovo – predseda
  • Marcela Hauková, Veličná – sekcia „deti“
  • Ján Gallo, Jasenová – sekcia „dorast“
  • Matúš Stáňa, Liptovský Mikuláš – sekcia „mládež“
  • Dávid Bázlik, Ružomberok – sekcia „rodiny“
  • Ján Kutlík, Veličná – sekcia „muži“
  • Alena Ďurčíková, Istebné – sekcia „ženy“
  • Mario Činčurák, Liptovská Kokava – sekcia „hudba“
  • Peter Taját, Liptovský Ján – sekcia „médiá“