Stavebný výbor

  • Ing. Ján Brtiš, Liptovský Mikuláš – predseda
  • Mgr. Marián Grega, Párnica – člen
  • Rastislav Gromnica, Ružomberok – člen