Predsedníctvo seniorátu

  • Mgr. Katarína Hudáková, seniorka LOS
  • Ing. Peter Gärtner, seniorálny dozorca