Pre konventuálov

Drahí priatelia, bratia a sestry, 

v zmysle čl. 23 ods. 2 písm. b Ústavy ECAV na Slovensku Vás v úprimnej bratskej láske pozývame na seniorálny konvent Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku, ktorý sa uskutoční v sobotu 27. júna 2020 v Liptovskom Mikuláši so začiatkom o 8,30 hod. vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.