Pozývame vás na Evanjelický deň 2024

V nedeľu 23. júna 2024 sa slovenskí evanjelici stretnú na Evanjelickom dni v Ružomberku. Podujatie je zarámcované biblickým výrokom zo Žalmu 119, 133 „Upevni svojou rečou moje kroky“ a tiež tematickým heslom „Biblia na ceste k človeku. Biblia na ceste s človekom“. Je to dané tým, že v roku 2024 si pripomíname prvé vydanie Kralickej Biblie – legendárnej Šestidílky (1579). Zároveň si pripomíname 125. výročie vydania Kralickej Biblie vo vtedy novozaloženom vydavateľstve Tranoscius (1899).

V nedeľu 23. júna 2024 o 10:00 hodine nás čakajú služby Božie v Športovej hale Koniareň. Kázať budú biskupi Ivan Eľko a Peter Mihoč a v liturgii vystúpia ďalší hostia i domáci. Prítomní budú zahraniční i domáci hostia, a veríme, že i mnoho vás, evanjelických pútnikov či našich ekumenických priateľov z celého Slovenska. Zaspievajú deti, mládež, spevokoly. Po službách Božích bude pre všetkých prítomných pripravený jednoduchý obed.

Poobedný program sa na tom istom mieste začne o 14:00 hodine. V ôsmych moderovaných vstupoch vyspovedá Dagmar Mozolová zaujímavých hostí, ktorí budú zdieľať svoje odborné vedomosti, či svoju životnú skúsenosť. Reč bude opäť o Kralickej Biblii, o dobrodružstve prekladu Biblie, o Tranosciu, o našej domácej tradícii písmactva, až po svedectvo o význame Božieho slova pre každodenný život. Zaspievajú hudobné a spevácke telesá.

Pred týmto všetkým, v sobotu 22. júna 2024 o 19:00 hodine, bude v evanjelickom kostole v Ružomberku slávnostný večer. Z hľadiska cestovania bude zrejme atraktívny predovšetkým pre záujemcov z domáceho, či bližších regiónov. V programe, pozostávajúcom z dobovej, renesančnej hudby v podaní súboru Corna Musica, ktorý nám priblíži dobu, v ktorej vznikla Kralická Biblia, vystúpia cirkevný historik Radoslav Hanus, synodný senior Českobratskej cirkvi evanjelickej v Českej republike Pavel Pokorný a biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej augsburského vyznania na Sliezsku Tomáš Tyrlík. Budú hovoriť o dobe vzniku Kralickej Biblie, o jej význame pre formovanie sa spirituality a kultúry v našich krajinách, o tradícii písmactva a o úcte k Božiemu slovu dnes.

Bližšie informácie na www.ecav.sk