Pozvánky a oznamy

ECAV na Slovensku ponúka široké možnosti ubytovania v rámci celého Slovenska. Využite našu ponuku rekreačných zariadení.
VIAC
Pozývame vás na jubilejný 20. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa, ktorý sa bude konať v sobotu 7. augusta 2021. Spolok Martina
VIAC
Téma: Štít viery - nečakanéKedy: 25. 5. 2021 o 18:00Kde: Evanjelický kostol/fara HybeOrganizuje Liptovsko-oravský seniorát
VIAC
Liptovsko-oravský seniorát srdečne pozýva na  stretnutie detíKedy: V sobotu 3.júla  2021 od 9.00-12.00 hod.Kde:  Zborové priestory pri Evanjelickom kostole v
VIAC
Milí bratia, milé sestry! Presbyterstvo LOS ECAV na svojom zasadnutí 6. mája 2021 prijalo uznesenie č. 7/2021: "Seniorálne presbyterstvo LOS
VIAC
Seminár a následná prax podporných skupiniek je organizovaná pod záštitou Spoločenstva evanjelických žien. Seminár je určený pre ženy, ktoré majú
VIAC
V piatok 14. mája 2021 sa v Kultúrnom dome v Jasenovej uskutočnila kandidačná porada predsedníctiev cirkevných zborov Liptovsko-oravského seniorátu. Predmetom
VIAC
Bratstvo Liptovsko-oravského seniorátu sa pridáva k tomu vyhláseniu, ktoré vydal zbor biskupov ECAV na Slovensku. Vyhlásenie Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi
VIAC