Pozvánky a oznamy

Liptovský Peter, Škola Pamätná13. 2. 2023 o 18:30
VIAC
5. a 6. februára sa uskutoční stretnutie s dvoma misijnými a charitatívnymi pracovníkmi z Ukrajiny, ktorí pôsobili priamo na fronte.
VIAC
Téma: Neznámi, no predsa dôležitíKultúrny dom, Liptovská KokavaPiatok 27. 1. 2023 o 18:00 hod.Srdečne pozývame!
VIAC
Dňa 29. januára 2023 o 17.00 hod. sa v kostole v Liptovskom Mikuláši-Vrbici uskutoční kandidačná porada predsedníctiev cirkevných zborov LOS.
VIAC
Dňa 17. januára 2023 do nášho seniorátu prídu pracovníčky zo Scripture Union. Pri tejto príležitosti nám ponúkli možnosť konania seminára
VIAC
5 večerov hudby a slova, 5 tém, 5 vzácnych hostí a ich životných príbehov, 5 inšpirácii k premýšľania nad svetom
VIAC
Ev. materská škola
Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o
VIAC
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Pribylina  srdečne pozýva všetkých veriacich na slávnostné Služby Božie pri 120.výročí pamiatky posvätenia chrámu a
VIAC
Srdečne Vás pozývame dňa 14. 10. 2022 o 16:00 hod. na divadelné predstavenie s názvom Leonard, ktoré je spracovaním knihy
VIAC