Pozvánky a oznamy

...rád by som vás pozval na netradičnú verziu tradičného podujatia JK games. V tomto roku sme sa rozhodli urobiť akciu
VIAC
V piatok 27. 9. 2019 sa uskutoční prvý spoločný dorast v tomto školskom roku. Tentokrát v Kultúrnom dome v Pribyline
VIAC
Služby Božie pri príležitosti Poďakovania za úrody zeme sa v pribylinskom Skanzene budú konať aj v tomto roku, a to
VIAC
Pripomíname Vám, bratia a sestry, že seniorálne presbyterstvo LOS ECAV na Slovensku zaviazalo cirkevné zbory Liptovsko-oravského seniorátu vykonať v mesiaci
VIAC
20. - 22. september 2019, Hybe Pozývame Vás na zborové dni a.v. cirkevného zboru v Hybiach pod názvom …život ako
VIAC
Dňa 30. septembra 2019 so začiatkom o 18:00 hod. sa v Hybiach v zb. miestnosti na evanjelickej fare – seniorskom
VIAC