Pozvánky a oznamy

Koronavírus- usmernenie pre COJ ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov
Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) v situácii šírenia sa koronavírusu na Slovensku podáva toto usmernenie pre Cirkevné
VIAC
Kňazská Večera Pánova
Na začiatku adventného obdobia vás s láskou pozývame k spoločnému stolu Večere Pánovej, ktorá sa so spoveďou uskutoční v chráme
VIAC