Pozvánka na posviacku zvonov do Iloku

Dostali sme túto milú pozvánku zo Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Iloku.

Srdečne Vás pozývame na posviacku zvonov v sobotu 22. septembra 2018 o 10. hod. v EAVSCZ Ilok,, Trh. A. Vereša 1, Chorvátsko.

„Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia. “ Židom 4, 7

„Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi!“ Rímskym 12, 15

Ilok-pozvánka