Povinnú jazdu zvládol Kristus

Liptovský Hrádok-Dovalovo 11. január 2017 – Syn sa rozhodol odísť z domu. Keď ho otec zastavil a opýtal sa ho, čo to robí, syn odpovedal: „Otecko, ja už ďalej nevládzem. Snažím sa počúvať a byť dobrý, ale nedarí sa mi to.“ Týmto príbehom začal svoj príhovor na Stretnutí mužov v Dovalove Slavomír Slávik. Stretnutie sa nieslo v duchu témy „My nie sme zbabelci“.

Podobne ako tento syn, aj apoštol Pavel robil v živote, čo nechcel. Uvádza to v liste Rímskym v 6. kapitole, verše 15 – 25. Ale Kristus mu pomohol. Je v  nás hriech, ktorý nás tlačí dole. Ale je tu aj Duch, ktorý nás tlačí nahor. To je boj veriaceho človeka. Áno, máme nový život. Veď Kristus za nás zomrel. A Pavel teda nevzdáva tento zápas, ale hovorí: Ja tu nekončím. „Nieto teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi.“ (R 8, 1)

Slavomír Slávik použil pekný obraz s krasokorčuľovaním. Krasokorčuliari zvyknú jazdiť povinné a voľné jazdy. Stane sa, že niektorý krasokorčuliar zajazdí tak dobré povinnú jazdu, že má dosť bodov, aby sa už na voľnej jazde nemusel príliš trápiť. A tak je to s Kristom a s nami. Kristus za nás získal všetky body potrebné pre Božie kráľovstvo. Už sa nemusíme báť.

Keď máme takúto Božiu milosť, prečo  nenapredujeme ďalej? Dôvodom je, že akoby sme nespočinuli v Božej milosti. Poznáme evanjelium? Mnohí ho poznáme. Ale nejde o to poznať ho ako auto na diaľnici, ale dovoliť mu, aby zaparkovalo v srdci.

Božia milosť nás však vedie k tomu, aby sme nesedeli, ale aby sme Bohu slúžili ako kresťania. Naše kresťanstvo má byť viditeľné. Príkladom je žena-autobusárka, o ktorej píše John Ortberg. Táto žena bola kresťanka a rozhodla sa vo svojej práci prejavovať kresťanstvo. Milo sa zdravila cestujúcim, počkala na cestujúceho, ktorý meškal, ľuďom s ťažkou batožinou pomohla nastúpiť a pod. Jej linka sa čoskoro stala veľmi obľúbenou. Ktosi povedal: „Na linke 45 je Božie kráľovstvo.“

Toľko a omnoho viac ešte povedal riaditeľ Evanjelizačného strediska pre masmédiá vo svojom príhovore. Okrem toho bratia zaspievali aj niekoľko piesní a na záver sa pomodlili. Potom ešte strávili niekoľko milých chvíľ pri občerstvení.

-pt-

 

Fotogaléria