Posviacka zvonov v chorvátskom Iloku

To čo bolo naplánované, stalo sa skutočnosťou. Deň pred posviackou zvonov sa už za tmy dostali do Iloku zástupcovia seniorátu – Katarína Hudáková, Rajmund Bradík zástupca seniorálneho dozorcu a zborový dozorca Jasenovej, 14-ročný Radko Jančuška z Jakubovian a Vladimír Ferenčík.

V sobotu 22. 9. 2018 sa uskutočnila posviacka dvoch nových zvonov, na ktoré prispeli všetky cirkevné zbory, niektorí duchovní i členovia niektorých cirkevných zborov.

Zvesťou Božieho slova pred samotnou posviackou poslúžila Katarína Hudáková. Kázala na biblický text, ktorý je uvedený na jednom z dvoch zvonov – Dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia. Židom 4,7

Posviacku zvonov vykonal biskup ECRH Branko Berić. Do programu prispel niekoľkými piesňami spevokol cirkevného zboru Pivnica (Srbsko-Vojvodina) a deti z domáceho cirkevného zboru.

Po výdatnom spoločnom obede mali sme čas zavítať na magistrát Báčskej Palanky, partnerského mesta Liptovského Mikuláša, odovzdať prezent a zotrvať v priateľskom rozhovore. Stretli sme sa s viceprimátorom a dvoma pracovníčkami magistrátu.

V Iloku sme zostali aj v nasledujúci deň. Bola 17. nedeľa po Svätej Trojici. Zúčastnili sme sa služieb Božích a Vladimír Ferenčík poslúžil zvesťou Božieho slova na základe biblického textu Ján 5,1-18.

Nedeľný obed bol posilnením pred cestou domov. Naložili sme „trochu“ hrozna v troch debničkách, „zopár“ litrov kvalitného ilockého vína a všetko sme obložili batožinou. Neďaleko Iloku sme sa ešte zastavili pred Vukovarom na cintoríne, kde odpočívajú chorvátski obrancovia, obete nie tak dávnej vojny, aj 15-16 roční, chlapci aj dievčatá. Vo večerných hodinách sme sa úspešne dostali domov a potešili svojou prítomnosťou domácich.

Vladimír Ferenčík

Program SB posviacka zvonov

Program detí Zvončeky

ILOK List CZ LOS