Posledné tohtoročné stretnutie mužov

Dňa 4. novembra 2019 sa v Žaškove uskutoční v poradí štvrté a zároveň posledné tohtoročné spoločné stretnutie mužov Liptovsko-oravského seniorátu. Stretnutie bude o 18:00 hod. v zb. miestnosti, ktorá je oproti evanjelickému kostolu. Témou stretnutia je: „ Zlosť“ Našim hosťom bude Dušan Valko – cirkevník z Veličnej, ktorý sa zhostil aj k danej téme mať slovo. Prineste si Biblie a Evanjelický spevník.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

S pozdravom a prianím Božieho požehnania Viktor SABO