Pohrebná rozlúčka s Ľudmilou Hudákovou

S hlbokým zármutkom, odovzdaní do vôle Božej, oznamujeme, že dňa 24. júla 2017 po dlhom a ťažkom utrpení nás opustila v 87. roku života naša drahá manželka, matka, stará matka, sestra Mgr. Ľudmila Hudáková, rod. Mazáková, evanjelická a. v. farárka. V nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčime sa s našou drahou zosnulou v sobotu dňa 29. júla o 14. hod. v evanjelickom chráme Božom vo Vavrišove.