Pozvánky a oznamy

Poďakovanie za úrody zeme v Pribyline

Služby Božie pri príležitosti Poďakovania za úrody zeme sa v pribylinskom Skanzene budú konať aj v tomto roku, a to 29. 9. 2019 o 13. hod. v kostole. Cena pre účastníkov bohoslužieb je 0,50 € – je potrebné na vrátnici na hlásiť, že idú len na služby Božie. Pre liturgov a kazateľa je vstup zdarma.