Pod jednou strechou 2019

Prvý septembrový víkend sme sa už po druhýkrát ocitli pod jednou strechou. Bola to konkrétne strecha chaty Jána Ámosa Komenského v Račkovej doline. A bolo nás 42. Veľkí aj malí, skúsenejší aj tí na začiatku spoločnej cesty. Manželské páry bez detí, ale najmä rodiny s deťmi. To bola zostava tohoročnej víkendovky Liptovsko-oravského seniorátu.

A tak, ako už aj samotný názov napovedá, okrem toho, že sme boli dva plné dni spoločne pod jednou strechou, zároveň sme uvažovali nad vecami, ktoré sa pod tými našimi rodinnými strechami nachádzajú.

V piatok sme začali spoločnými základmi. Mali sme ako rodiny pomenovať základné kamene našich rodinných základov – dôvera v Boha, priateľstvo, služba, láska, odpustenie, disciplína…

Našimi základmi totiž nie je vždy to, čo navonok i pred svojou rodinou verbálne ako náš základ prezentujeme. Základom je to, na čom reálne staviame, na čo sa dennodenne spoliehame, čo skutočne v našich všedných dňoch robíme a čomu prikladáme hodnotu.

Pred svojimi deťmi napríklad môžeme tvrdiť, že dôležitejším ako materiálne zabezpečenie a peniaze, je naša viera a naše vzťahy s Pánom Bohom i ľuďmi. Ak nás však vidia pravidelne sa pohádať kvôli peniazom, vtedy im jasne ukážeme, čo je pre nás dôležité a prioritné. Čomu majú aj oni prikladať najvyššiu dôležitosť.

Sobotňajšia téma patrila manželom Záhumenským. Čiastočne pre nás otvorili svoju domácnosť a boli pre nás inšpiráciou v oblasti, v ktorej sa tiež potrebujeme povzbudzovať. A to je pohostinnosť a otvorená domácnosť. Ako ľudia, ktorí zažili otvorenú náruč svojho Nebeského Otca, potrebujeme sa učiť byť otvorenými voči druhým a otvorenosti a pohostinnosti učiť aj naše deti.

Okrem spoločných tém bola každý večer aj príležitosť si zasúťažiť a zapojiť sa do veselých spoločných aktivít.
V nedeľu sme pod jednou strechou stvárnili aj spoločné nedeľné bohoslužby. V niečom klasické a v niečom iné. Tešili sme sa z toho, že v nich bolo zapojených pomerne veľa ľudí a tak sme si mohli navzájom slúžiť. Slovom Božím poslúžil brat farár Marián Grega.

Dôležitou zložkou rodinnej víkendovky je vždy tím, ktorí sa venuje deťom. Bez nich by pravdepodobne tú našu spoločnú strechu naše deti aj rozobrali. Vďaka detskému tímu strecha zostala celá, my dospeláci sme mohli v pokoji uvažovať nad témami a tiež si v pokoji vypiť svoju kávičku.

O rok sa pod jednou strechou v tomto krásnom prostredí plánujeme stretnúť opäť. Už dnes vás pod tú strechu srdečne pozývame.

David Bázlik