Pamiatka zosnulých

Nebeský Otče, náš život sa podobá osnove tkáča. Každý deň sú do nej votkávané nové zážitky, nové situácie prichádzajú a odchádzajú ľudia. Po určitom čase sa vynorí hotová práca, keď sa môžeme obzrieť a vidíme, čo je za nami. Vidíme obrazy, vlastne naše spomienky, vidíme ľudí, ktorí sú s nami a pomáhajú nám, podporujú nás a nesú nás na svojich modlitbách. Môžeme však vidieť a cítiť i dielo tých, ktorí už nie sú medzi nami, a predsa – nedá sa na nich zabudnúť. Sú v našich srdciach, v našich spomienkach v diele nášho života. Tak si aj my dnes chceme spomínať na tých, ktorí nás už predišli na ceste do večnosti a zanechali nám múdre slová poučenia, dobré rady pre život, svoju lásku i príklad viery. Ďakujeme, že si takých ľudí, či už to boli rodičia, manželia, manželky, deti, súrodenci, učitelia, kňazi poslal do nášho života. Za to, že sme spolu s nimi mohli kráčať kus spoločnej cesty. Myslíme dnes na nich a ďakujeme za všetky krásne ale i ťažké chvíle. Daj nám múdre srdcia a pevnú vieru, aby sme aj my dni nášho života využívali správne, aby sme svoje životy žili čestne a zodpovedne s vedomím, že raz sa všetci postavíme pred Tvoju tvár. Daj prosíme, aby sme stále pohľadom viery hľadeli na Teba náš Pane, aby sme sa nebáli smrti ale naopak, aby sme s ňou počítali a pevne verili, že Ty Vzkriesený Pane Ježiši si svojim verným pripravil príbytok v nebeskej vlasti, kde už viac nebude smútok, plač ani starosti ani bolesť ale taký pokoj, ktorý prevyšuje všetko, čo si my ľudia vieme predstaviť. Amen