Pamiatka posvätenia chrámu

Nebeský Otče, dnes Ti chceme ďakovať za toto výnimočné miesto, ktoré z Tvojej milosti pred mnohými rokmi postavili naši predkovia. Túžili byť v Tvojej blízkosti, túžili počúvať Tvoje slovo, túžili byť s Tebou spojení vo sviatostiach. Budovať chrám ako stavbu je rovnako náročné ako budovať stavbu cirkvi, rodiny či svojho duchovného života. Sami zo svojich síl to nedokážeme. Potrebujeme Tvoju pomoc, Tvoju múdrosť a Tvoje vedenie. Ďakujeme dnes za verných kazateľov Tvojho slova, za všetkých bratov a sestry, ktorí sa starajú o duchovnú hudbu, o materiálnu podporu,  čistotu a príjemné prostredie v tomto chráme. Daj prosíme, aby toto miesto bolo pre nás oázou pokoja v tomto nepokojnom svete, aby z Božieho slova, modlitieb i piesní vanul na nás Duch svätý, ktorý učí, zhromažďuje, osvecuje a posväcuje naše mysle i naše srdcia. Daj prosíme, aby sme sa s Tvojou pomocou budovali na duchovné chrámy, ktoré sú svedectvom Tvojej moci a milosti. Amen