S vyznaním hriechov a prijímaním svätej Večere Pánovej vstúpili do obdobia pôstu aj kňazi Liptovsko-oravského seniorátu spolu so svojimi rodinami na spoločnej kňazskej Večere Pánovej. ... VIAC
Pozývame vás na Chcemviac večer. Stretneme sa fyzicky v Prešove, v Dvorane Kolégia. Prihlásiť sa môžete tu:google formuláralebo online na youtube kanáli EVS:https://www.youtube.com/channel/UCtWheHmWwuokUASxXus4NBw Tešia sa na Vás: Slavomír ... VIAC
ECAV na Slovensku ponúka široké možnosti ubytovania v rámci celého Slovenska. Využite našu ponuku rekreačných zariadení. ... VIAC
Pozývame vás na jubilejný 20. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa, ktorý sa bude konať v sobotu 7. augusta 2021. Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Mestom Liptovský Mikuláš ... VIAC
Téma: Štít viery - nečakanéKedy: 25. 5. 2021 o 18:00Kde: Evanjelický kostol/fara HybeOrganizuje Liptovsko-oravský seniorát ... VIAC
Liptovsko-oravský seniorát srdečne pozýva na  stretnutie detíKedy: V sobotu 3.júla  2021 od 9.00-12.00 hod.Kde:  Zborové priestory pri Evanjelickom kostole v Liptovskom HrádkuTéma: Pán Boh plní ... VIAC
Milí bratia, milé sestry! Presbyterstvo LOS ECAV na svojom zasadnutí 6. mája 2021 prijalo uznesenie č. 7/2021: "Seniorálne presbyterstvo LOS poveruje predsedníctvo LOS vyhlásením výsledkov ... VIAC
Seminár a následná prax podporných skupiniek je organizovaná pod záštitou Spoločenstva evanjelických žien. Seminár je určený pre ženy, ktoré majú skúsenosti s pastorálnou službou alebo ... VIAC
V piatok 14. mája 2021 sa v Kultúrnom dome v Jasenovej uskutočnila kandidačná porada predsedníctiev cirkevných zborov Liptovsko-oravského seniorátu. Predmetom jej zasadnutia bol výber kandidátov ... VIAC