„Bdejte, buďte stáli vo viere“ 1. Korintským 16, 13 „...bezúhonní pre deň Kristov, plní ovocia spravodlivosti, ktorá rastie z moci
VIAC
V nedeľu 13. októbra v ružomberskom kostole zazneli tri silné príbehy. Sestra Viola Fronková, autorka knihy „Cirkev v útlaku“, nám postupne predstavila
VIAC
Srdečne vás pozývame na moderovanú panelovú diskusiu venovanú 30. výročiu Nežnej revolúcie s presahom do súčasného diania v spoločnosti: 30
VIAC
DátumMiesto27. 9. 2019Pribylina25. 10. 2019Liptovský Ondrej29. 11. 2019Liptovský Ján20. 12. 2019Liptovský Mikuláš24. 1. 2020Východná28. 2. 2020Liptovský Hrádok20. 3. 2020Dovalovo24. 4.
VIAC
Tešínske biskupstvo Evanjelickej cirkvi a. v. v Poľsku a Cirkevný zbor ECAV v Tešíne (Cieszyn) srdečne pozývajú na slávnosť odhalenia
VIAC
Milí bratia a milé sestry, pozývame Vás na spoločné stretnutie duchovných LOS, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 11. novembra
VIAC