Srdečne pozývame všetkých, ktorý­ radi spievajú evanjelické a. v. piesne a tešia sa z vystúpení­ oravských evanjelických a. v. speváckych zborov. Súčasťou podujatia bude prednáška ... VIAC
Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pozýva všetkých kantorov cirkevných zborov Liptovsko-oravského seniorátu na stretnutie, ktoré sa bude konať dňa 7. mája 2022 ... VIAC
Na Bielu sobotu, dňa 16. apríla 2022, sa v kultúrnom dome vo Veličnej konalo Stretnutie detí cirkevných zborov Oravy. Témou bolo hľadanie veľkonočného pokladu. Stretnutia sa ... VIAC
Aby mohol byť zabezpečený mier, k tomu je potrebné použiť mocné zbrane a mať silného spojenca. Kresťan veľmi dobre vie, že tou mocnou zbraňou je ... VIAC
Chmáry na oblohe, ťukot na plechových strechách domov. Takto ma privítala v jedno piatkové dopoludnie Partizánska Ľupča. Nebol však dôvod sa báť. Chmáry na oblohe ... VIAC
Milí bratia a milé sestry, keďže v našom cirkevnom zbore mnohé rodiny ochoreli, chceme vás poprosiť, aby ste počas vašich dnešných SB oznámili, že budeme veľmi ... VIAC
Prečo si skleslá, duša moja, a zmietaš sa vo mne? Očakávaj Boha, lebo ešte ďakovať Srdečne Vás pozývame na modlitebné stretnutie, na ktorom chceme spolu ... VIAC
Vo štvrtú pôstnu nedeľu, dňa 27. marca 2022, sa v priestoroch Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši konal seniorálny konvent Liptovsko-oravského seniorátu. Prítomných bolo 113 delegátov. Zvesťou slova Božieho ... VIAC