Srdečne Vás pozývame na ďalší ročník prehliadky spevokolov cirkevných zborov Liptova. Uskutoční sa 25. júna 2023 o 14:30 hod. v Evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne. ... VIAC
V hlbokom zármutku, ale zároveň i v nádeji vzkriesenia oznamujeme, že nás opustila PaedDr. Soňa Barániová, niekdajšia riaditeľka Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši. Pohrebná ... VIAC
Ev. kostol v Liptovskom Hrádku31. 5. 2023 o 18:00Slovo: Michal KohútTéma: Poznanie vedúce k večnému životu ... VIAC
Pozývame Vás na stretnutie pracovníkov detských besiedok. Program: 13.5. 2023, 9.00-10.30: Liptovský Hrádok, Ev. a.v. farský úrad pre cirkevné zbory: Važec, Východná, Hybe, Liptovský Peter, ... VIAC
Sobota 13.5.2023 o 16:30Zborové komunitné centrum v IľanoveFlexible Formationrodina Kaczmarczykova a hostiamisia Wycliffe Česká republika ... VIAC
ONLINE STRETNUTIE DOBROVOĽNÝCH PRACOVNÍKOVv oblasti misia, diakonia a školstvo11.5.2023 o 18:00http://meet.google.com/zit-vssh-qhn ... VIAC
Pred 100 rokmi sa narodil EVANJELICKÝ KŇAZ prenasledovaný komunistickým režimom Ján Jágerský. Narodil sa 31. mája 1921 v obci Sokolče na Liptove a zomrel 13. ... VIAC
Stretnutie detí LOS sa uskutočnilo na dvoch miestach: 8. apríla 2023 v cirkevnom zbore Istebné a 22. 4. 2023 v cirkevnom zbore Liptovský Peter. Témou ... VIAC
Dňa 28. apríla 2023 sa v zborovom dome Karmel v Istebnom uskutočnilo stretnutie konfirmandov Oravy. Slovom Božím na základe Ž 1 poslúžil br. farár Ján Gallo ... VIAC