Na začiatku adventného obdobia vás s láskou pozývame k spoločnému stolu Večere Pánovej, ktorá sa so spoveďou uskutoční v chráme
VIAC
Stovka mladých ľudí sa 25. 10. 2019 opäť stretla na pravidelnom mesačnom stretnutí dorastu, tentokrát v Liptovskom Ondreji. v Kultúrnom
VIAC
„Bdejte, buďte stáli vo viere“ 1. Korintským 16, 13 „...bezúhonní pre deň Kristov, plní ovocia spravodlivosti, ktorá rastie z moci
VIAC