Každý rok v 1. pôstnu nedeľu sa duchovní Liptovsko-oravského seniorátu spolu so svojimi blízkymi stretávajú na kňazskej Večeri Pánovej. V tomto roku sa toto stretnutie ... VIAC
Srdečne Vás pozývame na spomienkové podujatie do Liptovskej Porúbky, k 135. Výročiu narodenia porúbčianskeho farára, liptovského seniora, správcu Tranoscia, podpredsedu Rázusovej Slovenskej národnej strany, atď., ... VIAC
Liptovský Peter, Škola Pamätná13. 2. 2023 o 18:30 ... VIAC
5. a 6. februára sa uskutoční stretnutie s dvoma misijnými a charitatívnymi pracovníkmi z Ukrajiny, ktorí pôsobili priamo na fronte. Stretnutie bude 5.2. o 17,00 ... VIAC
Téma: Neznámi, no predsa dôležitíKultúrny dom, Liptovská KokavaPiatok 27. 1. 2023 o 18:00 hod.Srdečne pozývame! ... VIAC
Dňa 29. januára 2023 o 17.00 hod. sa v kostole v Liptovskom Mikuláši-Vrbici uskutoční kandidačná porada predsedníctiev cirkevných zborov LOS. Uskutoční sa tak na základe ... VIAC