Posviacka zvonov v chorvátskom Iloku
To čo bolo naplánované, stalo sa skutočnosťou. Deň pred posviackou zvonov sa už za tmy dostali do Iloku zástupcovia seniorátu
VIAC
Pozvánka na posviacku zvonov do Iloku
Dostali sme túto milú pozvánku zo Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Iloku. Srdečne Vás pozývame na posviacku zvonov v sobotu
VIAC
Nové zvony sú už v Iloku
25. augusta 2018 na spiatočnej ceste z dovolenky, aby som nezaspal za volantom, zastavil som sa v cirkevnom zbore Ilok. Stretol som
VIAC
Stretnutie rodín – pozvánka
Milí priatelia, bratia a sestry! Leto, ale aj prípravy na novýškolský rok vrcholí a my vám chceme ponúknuť jeden špeciálny
VIAC
Návšteva v Iloku
V dňoch 28. 6. – 1. 7. 2018 sme navštívili (Vladimír Pavlík a Vladimír Ferenčík) priateľov a známych na Dolnej zemi. Najprv sme
VIAC
Výsledky volieb seniora LOS ECAV
Presbyterstvo LOS ECAV na svojom zasadnutí 15. februára 2018 prijalo uznesenie č. 22/2018: „Seniorálne presbyterstvo LOS ECAV poveruje predsedníctvo LOS vyhlásiť
VIAC
Muži o Červených sviatkoch
Dolný Kubín 25. apríla 2018 – Na viacerých miestach seniorátu sa spojili niekoré cirkevné zbory a v ich rámci sa
VIAC
Biblická olympiáda
Liptovský Mikuláš 20. apríla 2018 – V budove Evanjelickej základnej školy Jura Janošku v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnila Biblická olympiáda. Opäť
VIAC
Zbierka pre Ilok
Prinášame vám oznam o zbierke pre Slovenský evanjelický cirkevný zbor Ilok v Chorvátsku. Prosím Vás, aby ste sa podľa svojich
VIAC