Pamiatka posvätenia chrámu
Nebeský Otče, dnes Ti chceme ďakovať za toto výnimočné miesto, ktoré z Tvojej milosti pred mnohými rokmi postavili naši predkovia. Túžili
VIAC
Nedeľa posledného súdu
Nebeský Otče, ďakujeme za dnešný sviatočný deň, ktorý si požehnal zvesťou svojho slova. Počuli sme, že Boží súd nie je
VIAC
Pamiatka zosnulých
Nebeský Otče, náš život sa podobá osnove tkáča. Každý deň sú do nej votkávané nové zážitky, nové situácie prichádzajú a odchádzajú
VIAC
Kázeň na Pamiatku reformácie
Ale jeden z farizejov, menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si všetok ľud veľmi vážil, povstanúc v rade, kázal vyviesť na
VIAC
Hrad prepevný je Pán Boh tvoj
Rok 1529 je považovaný väčšinou historikov za obdobie vzniku piesne Hrad prepevný je Pán Boh náš. Presnejšie, je to rok
VIAC
Zobrazovala starozmluvných kráľov
Margita Figuli sa narodila na Orave 2. októbra 1909 vo Vyšnom Kubíne. Je známa ako slovenská spisovateľka, prekladateľka a autorka literatúry
VIAC
Zachránil 26 židovských detí
Vladimír Kuna (1904 – 1996) sa narodil 20. októbra 1904 v Liptovskom Mikuláši. Vyštudoval Vysokú evanjelickú teologickú školu a po štúdiu
VIAC
Karoline Fust na schôdzi Združenia evanjelických duchovných vo Važci
Misia na Níle – pomoc predčasne narodeným aj starcom
V súčasnej dobe môžete na sociálnych sieťach získať desiatky priateľov a mnohí ľudia súťažia o to, kto ich má viac.
VIAC
Posledné tohtoročné stretnutie mužov
Dňa 4. novembra 2019 sa v Žaškove uskutoční v poradí štvrté a zároveň posledné tohtoročné spoločné stretnutie mužov Liptovsko-oravského seniorátu. Stretnutie bude o 18:00
VIAC