Vo štvrtú pôstnu nedeľu, dňa 27. marca 2022, sa v priestoroch Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši konal seniorálny konvent Liptovsko-oravského seniorátu. Prítomných bolo 113 delegátov. Zvesťou slova Božieho ... VIAC
S vyznaním hriechov a prijímaním svätej Večere Pánovej vstúpili do obdobia pôstu aj kňazi Liptovsko-oravského seniorátu spolu so svojimi rodinami na spoločnej kňazskej Večere Pánovej. ... VIAC
Pozývame vás na Chcemviac večer. Stretneme sa fyzicky v Prešove, v Dvorane Kolégia. Prihlásiť sa môžete tu:google formuláralebo online na youtube kanáli EVS:https://www.youtube.com/channel/UCtWheHmWwuokUASxXus4NBw Tešia sa na Vás: Slavomír ... VIAC
ECAV na Slovensku ponúka široké možnosti ubytovania v rámci celého Slovenska. Využite našu ponuku rekreačných zariadení. ... VIAC
Pozývame vás na jubilejný 20. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa, ktorý sa bude konať v sobotu 7. augusta 2021. Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Mestom Liptovský Mikuláš ... VIAC
Téma: Štít viery - nečakanéKedy: 25. 5. 2021 o 18:00Kde: Evanjelický kostol/fara HybeOrganizuje Liptovsko-oravský seniorát ... VIAC