Decembrová schôdza farárov Liptovsko-oravského seniorátu sa konala v Kultúrnom dome v Pribyline. V úvodnej pobožnosti založenej na úryvku z J 9 sa prihovoril generálny duchovný ... VIAC
Necelých tisíc kilometrov merala delegácia ôsmych zástupcov Liptovsko-oravského seniorátu do Štuttgartu, hlavného mesta nemeckej spolkovej republiky Baden-Württemberg. V dňoch 19. – 22. 10. 2023 sa tu ... VIAC
Oznamujeme evanjelickej verejnosti, že Pán života a smrti si povolal k sebe sestru farárku Zlaticu Adameovú, rod. Sokolovú. Narodila sa v Partizánskej Ľupči dňa 8. ... VIAC
Od piatka 8. decembra do nedele 10. decembra sa v Závažnej Porube budú konať Dni Milana Rúfusa – k nedožitým 95. narodeninám jedného z  najlepších slovenských básnikov. ... VIAC
Prijmite pozvanie na ochutnávku života, na čítanie od autorky, ktorá sa stretla s príbehmi ľudí pre ktorých sa život začína každé ráno ...prebudením.*26.11.2023* ... VIAC
Srdečne pozývame všetkých milovníkov dobrej hudby na Vianočný koncert Janais s kapelou v Evanjelickom a.v. kostole v Hybiach. Koncert bude 22.12.2023 o 17/00. Lístok na ... VIAC
Cirkevný zbor ECAV v Liptovskom Petre v spolupráci s Konzervatóriom v Žiline pozýva priaznivcov duchovnej organovej hudby na adventný koncert dňa 10. 12. 2023 o ... VIAC
19. novembra 2023 (nedeľa)17:00 Evanjelický kostol Zbierka vo Vrbici Mesto Liptovský Mikuláš a Cirkevný zbor ECAV Liptovský Mikuláš Vás pozývajú na podujatie Vrbický zvon. Slávnostný ... VIAC
Milí priatelia, sestry a bratia už teraz Vás srdečne pozývam na výnimočný koncert, ktorý sa bude konať v našom matkocirkevnom chráme Cirkevný zbor ECAV Partizánska ... VIAC