Mesto Liptovský Mikuláš a Múzeum Janka Kráľa v spolupráci s veľvyslanectvom Izrael v Slovenskej republike vás pozývajú na vernisáž výstavy Biblia na známkach. Vernisáž sa bude ... VIAC
Láskavo týmto pozývame na Koncert spevokolov Liptova, ktorý sa uskutoční 25. júna 2017 o 14,30 hod. v Evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne. Informácie pre spevokoly ... VIAC
Ježiš mu však riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14, 6) Poveľkonočné obdobie ... VIAC
Partizánska Ľupča 23. apríla 2017 - V rámci seniorálneho stretnutia Liptovsko-oravského seniorátu 23. apríla 2017 bol pred Evanjelickým kostolom v Partizánskej Ľupči odhalený prvý Pamätník reformácie. ... VIAC
Liptovský Mikuláš 31. marca 2017 - V Liptovskom Mikuláši na spojenej evanjelickej škole sa 31. marca 2017 konala biblická olympiáda Liptovsko-oravského seniorátu a školské kolo ESŠ. Do súťaže ... VIAC
Malenovice 20. - 22. marca 2017 - O to sa usilovali aj na spoločnej teologickej konferencii v susednej Českej republike, ktorá sa uskutočnila v dňoch 20. – 22. marca ... VIAC
Občianske združenie Spolok Martina Rázusa Cirkevný zbor Liptovský Mikuláš a Mesto Liptovský Mikuláš pripravili spomienkovú slávnosť pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. 9:00 ... VIAC
Informácie o tohtoročnom KoLOS-e a  elektronickú registráciu nájdete na stránke http://kolos.ecavlos.sk. ... VIAC
Od 26. do 30. apríla prebieha v Liptovskom Hrádku evanjelizácia PROCHRIST, každý deň od 18. hod. Online prenos si môžete pozrieť tu: http://www.prochrist.evs.sk/index.php/online-prenos. ... VIAC