Liptovský Mikuláš 31. marca 2017 - V Liptovskom Mikuláši na spojenej evanjelickej škole sa 31. marca 2017 konala biblická olympiáda Liptovsko-oravského seniorátu a školské kolo ESŠ. Do súťaže ... VIAC
Malenovice 20. - 22. marca 2017 - O to sa usilovali aj na spoločnej teologickej konferencii v susednej Českej republike, ktorá sa uskutočnila v dňoch 20. – 22. marca ... VIAC
Občianske združenie Spolok Martina Rázusa Cirkevný zbor Liptovský Mikuláš a Mesto Liptovský Mikuláš pripravili spomienkovú slávnosť pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. 9:00 ... VIAC
Informácie o tohtoročnom KoLOS-e a  elektronickú registráciu nájdete na stránke http://kolos.ecavlos.sk. ... VIAC
Od 26. do 30. apríla prebieha v Liptovskom Hrádku evanjelizácia PROCHRIST, každý deň od 18. hod. Online prenos si môžete pozrieť tu: http://www.prochrist.evs.sk/index.php/online-prenos. ... VIAC
Viac informácií nájdete na stránke denlos.ecavlos.sk. ... VIAC
So zármutkom, ale v nádeji zloženej v našom drahom Spasiteľovi Pánovi Ježišovi Kristovi, oznamujeme kresťanskej verejnosti, že dňa 1. apríla 2017 nás opustil brat Pavel ... VIAC
Liptovský Mikuláš 18. marca 2017 - Človek potrebuje mať spoločenstvo. Nikomu nie je dobre samému, a o tom svojou pútavou prednáškou hovoril brat Emanuel Lippuner na spoločnej mládeži, ... VIAC
Pozývame Vás srdečne na misijné služby Božie, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 19. marca 2017 o 8.45 hod. v Ev. kostole v Liptovskom Petre. Téma: Dám vám nové ... VIAC