Informácie o tohtoročnom KoLOS-e a  elektronickú registráciu nájdete na stránke http://kolos.ecavlos.sk. ... VIAC
Od 26. do 30. apríla prebieha v Liptovskom Hrádku evanjelizácia PROCHRIST, každý deň od 18. hod. Online prenos si môžete pozrieť tu: http://www.prochrist.evs.sk/index.php/online-prenos. ... VIAC
Viac informácií nájdete na stránke denlos.ecavlos.sk. ... VIAC
So zármutkom, ale v nádeji zloženej v našom drahom Spasiteľovi Pánovi Ježišovi Kristovi, oznamujeme kresťanskej verejnosti, že dňa 1. apríla 2017 nás opustil brat Pavel ... VIAC
Liptovský Mikuláš 18. marca 2017 - Človek potrebuje mať spoločenstvo. Nikomu nie je dobre samému, a o tom svojou pútavou prednáškou hovoril brat Emanuel Lippuner na spoločnej mládeži, ... VIAC
Pozývame Vás srdečne na misijné služby Božie, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 19. marca 2017 o 8.45 hod. v Ev. kostole v Liptovskom Petre. Téma: Dám vám nové ... VIAC
Závažná Poruba 29. januára 2017 - Cirkevný zbor ECAV v Závažnej Porube spoločne s vedením obce usporiadali v nedeľu 29. januára 2017 v evanjelickom kostole benefičný koncert. Na koncerte ... VIAC
Liptovský Mikuláš 22. januára 2017 - Umenie a hudba sú súčasťou našej kultúry už dlhé storočia. Zvlášť chrámová a cirkevná hudba zastupujú vo svete špeciálne miesto s ... VIAC
Pozývame Vás na stretnutie dorastu Horného Liptova - v piatok 27. januára o 17. hod. na fare Liptovskom Hrádku. ... VIAC