Dolný Kubín 14. november 2016 - Tak ako každý mesiac druhý pondelok, stretli sa ordinovaní bratia a sestry 14. novembra. Tento krát v chráme Božom v ... VIAC
Pribylina 11. novembra 2016 – Hrádočania zorganizovali v Pribyline stretnutie mládeže a okrem nich a domácich tu prišli aj mládežníci z Hýb, Liptovského Jána a Liptovskej ... VIAC
Liptovský Peter 25. septembra 2016 – Kristína Royová je najprekladanejšou slovenskou spisovateľkou, jej diela preložili do 36 jazykov.  Svoju prvú knižku Bez Boha na svete ... VIAC
Liptovský Mikuláš 23. – 25. september 2016 – Spolok Martina Rázusa v dňoch od 23. do 25. septembra zorganizoval vedecko-popularizačnú konferenciu ako štvrté pokračovanie cyklu ... VIAC
Liptovský Ján 26. júna 2016 – K trom domácim spevokolom, mužskému, ženskému a detskému, sa pridali tri spevokoly spoza hraníc cirkevného zboru, aby prispeli do ... VIAC
Ružomberok 10. apríl 2016 - Tak sa to rozbehlo a my sme boli pri tom. Začal sa dnes slovenský ProChrist a skupina ľudí z cirkevného zboru ... VIAC
Dolný Kubín 20. marca 2016 - "Každý z nás sa už určite aspoň raz stratil. A keď sme sa stratili, tak ľudia, ktorým na nás záleží ... VIAC
Liptovský Ondrej 3. februára 2016 - To, že muži majú dôležité miesto v každej rodine, to je neodškriepiteľný fakt. Práve tak je však pravdou, že ... VIAC
Liptovský Mikuláš 14. februára 2016 - Uprostred križovatky ciest stojí kostolík vo Vrbici, ktorý privítal účastníkov kňazskej Večere Pánovej v 1. pôstnu nedeľu. Farárske rodiny ... VIAC