Služby Božie v senioráte

Dorast online

Cirkevné zbory seniorátu

Malenovice 20. - 22. marca 2017 - O to sa usilovali aj na spoločnej teologickej konferencii v susednej Českej republike, ktorá sa uskutočnila
VIAC
Občianske združenie Spolok Martina Rázusa Cirkevný zbor Liptovský Mikuláš a Mesto Liptovský Mikuláš pripravili spomienkovú slávnosť pri príležitosti 200. výročia
VIAC
Informácie o tohtoročnom KoLOS-e a  elektronickú registráciu nájdete na stránke http://kolos.ecavlos.sk.
VIAC
Od 26. do 30. apríla prebieha v Liptovskom Hrádku evanjelizácia PROCHRIST, každý deň od 18. hod. Online prenos si môžete
VIAC
Viac informácií nájdete na stránke denlos.ecavlos.sk.
VIAC
So zármutkom, ale v nádeji zloženej v našom drahom Spasiteľovi Pánovi Ježišovi Kristovi, oznamujeme kresťanskej verejnosti, že dňa 1. apríla
VIAC
Liptovský Mikuláš 18. marca 2017 - Človek potrebuje mať spoločenstvo. Nikomu nie je dobre samému, a o tom svojou pútavou prednáškou hovoril brat
VIAC
Pozývame Vás srdečne na misijné služby Božie, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 19. marca 2017 o 8.45 hod. v Ev. kostole v Liptovskom
VIAC