Služby Božie v senioráte

Dorast online

Cirkevné zbory seniorátu

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš v spolupráci so zoskupením MUSICA TEMPORIS Vás srdečne pozývajú na Koncert tónov majstra chrámovej
VIAC
Mesto Liptovský Mikuláš a Múzeum Janka Kráľa Vás pozývajú na hudobno-literárne popoludnie Žalmy kráľa Dávida - pútavé slovo zlatého veku izraelskej
VIAC
Mesto Liptovský Mikuláš a Múzeum Janka Kráľa v spolupráci s veľvyslanectvom Izrael v Slovenskej republike vás pozývajú na vernisáž výstavy Biblia
VIAC
Láskavo týmto pozývame na Koncert spevokolov Liptova, ktorý sa uskutoční 25. júna 2017 o 14,30 hod. v Evanjelickom kostole v
VIAC
Ježiš mu však riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.
VIAC
Partizánska Ľupča 23. apríla 2017 - V rámci seniorálneho stretnutia Liptovsko-oravského seniorátu 23. apríla 2017 bol pred Evanjelickým kostolom v Partizánskej
VIAC
Liptovský Mikuláš 31. marca 2017 - V Liptovskom Mikuláši na spojenej evanjelickej škole sa 31. marca 2017 konala biblická olympiáda Liptovsko-oravského seniorátu
VIAC