Biblia na známkach
Mesto Liptovský Mikuláš a Múzeum Janka Kráľa v spolupráci s veľvyslanectvom Izrael v Slovenskej republike vás pozývajú na vernisáž výstavy Biblia
VIAC
Koncert spevokolov Liptova 2017 – pozvánka
Láskavo týmto pozývame na Koncert spevokolov Liptova, ktorý sa uskutoční 25. júna 2017 o 14,30 hod. v Evanjelickom kostole v
VIAC
Nebuďme slepí a hluchí v tomto svete – kázeň
Ježiš mu však riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.
VIAC
Odhalili prvý Pamätník reformácie
Partizánska Ľupča 23. apríla 2017 – V rámci seniorálneho stretnutia Liptovsko-oravského seniorátu 23. apríla 2017 bol pred Evanjelickým kostolom v Partizánskej
VIAC
Biblická olympiáda
Liptovský Mikuláš 31. marca 2017 – V Liptovskom Mikuláši na spojenej evanjelickej škole sa 31. marca 2017 konala biblická olympiáda Liptovsko-oravského seniorátu
VIAC
Kňazi potrebujú dobré spoločenstvo, vzdelávanie a vzťahy
Malenovice 20. – 22. marca 2017 – O to sa usilovali aj na spoločnej teologickej konferencii v susednej Českej republike, ktorá sa uskutočnila
VIAC
Z Hlbokého do Mikuláša – pozvánka
Občianske združenie Spolok Martina Rázusa Cirkevný zbor Liptovský Mikuláš a Mesto Liptovský Mikuláš pripravili spomienkovú slávnosť pri príležitosti 200. výročia
VIAC
Registrácia na KoLOS
Informácie o tohtoročnom KoLOS-e a  elektronickú registráciu nájdete na stránke http://kolos.ecavlos.sk.
VIAC