Presbyterstvo LOS ECAV na svojom zasadnutí 15. februára 2018 prijalo uznesenie č. 22/2018: "Seniorálne presbyterstvo LOS ECAV poveruje predsedníctvo LOS vyhlásiť
VIAC
Dolný Kubín 25. apríla 2018 – Na viacerých miestach seniorátu sa spojili niekoré cirkevné zbory a v ich rámci sa
VIAC
Liptovský Mikuláš 20. apríla 2018 – V budove Evanjelickej základnej školy Jura Janošku v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnila Biblická olympiáda. Opäť
VIAC
Prinášame vám oznam o zbierke pre Slovenský evanjelický cirkevný zbor Ilok v Chorvátsku. Prosím Vás, aby ste sa podľa svojich
VIAC
Ev. materská škola
Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku zrealizoval projekt „Zriadenie Evanjelickej materskej školy v Liptovskom Mikuláši“, na ktorý získal
VIAC
Na začiatku pôstneho obdobia Vás s láskou pozývame k spoločnému stolu Večere Pánovej, ktorá sa so spoveďou uskutoční v artikulárnom
VIAC
Ev. materská škola
Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovenskuv zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a
VIAC
Liptov a Orava 13. – 15. novembra 2017 – V novembri do Liptovsko-oravského seniorátu zavítal Czesław Bassara, riaditeľ spoločnosti Child
VIAC