Tri ľupčianske jubileá
V tomto jubilejnom roku 500. výročia reformácie sme v našom Cirkevnom zbore 10. septembra tohto roku slávili zlatú konfirmáciu. Pripomenutie si potvrdenia
VIAC
Ev. materská škola
Informácia o realizácii projektu „Zriadenie Ev. materskej školy v L. Mikuláši“
Informácia o realizácii projektu Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Liptovskom Ondreji realizuje projekt „Zriadenie Evanjelickej
VIAC
Koncert Con moto Slovakia
Cirk. zbor ECAV na Slovensku Východná, Rímskokatolícka farnosť Východná a obec Východná Vás pozývajú na Koncert Con moto Slovakia –
VIAC
Odhalenie pamätníka reformácie v Dolnom Kubíne
Srdečne Vás pozývame na slávnostné odhalenie Pamätníka 500. výročia reformácie dňa 29. októbra 2017 o 15. hod. pri Evanjelickom kostole v Dolnom
VIAC
JK Games 017
Milí priatelia, ani tento rok sme si nenechali ujsť príležitosť zorganizovať pre Vás obľúbenú športovú olympiádu JKgames, kde máte možnosť
VIAC
Koncert Romana, Kiky a Klary Dovalovcov
Detské piesne nielen pre dospelých! Srdečne Vás pozývame na Koncert Romana, Kiky a Klary Dovalovcov Podľa Božej mapy. Uskutoční sa
VIAC
Výročie posvätenia chrámu v Liptovskej Sielnici
Srdečne Vás pozývame na slávnostné služby Božie pri príležitosti 25. výročia Pamiatky posvätenia evanjelického chrámu Božieho v Liptovskej Sielnici. Služby
VIAC