Liptovský Peter, Škola Pamätná13. 2. 2023 o 18:30 ... VIAC
5. a 6. februára sa uskutoční stretnutie s dvoma misijnými a charitatívnymi pracovníkmi z Ukrajiny, ktorí pôsobili priamo na fronte. Stretnutie bude 5.2. o 17,00 ... VIAC
Téma: Neznámi, no predsa dôležitíKultúrny dom, Liptovská KokavaPiatok 27. 1. 2023 o 18:00 hod.Srdečne pozývame! ... VIAC
Dňa 29. januára 2023 o 17.00 hod. sa v kostole v Liptovskom Mikuláši-Vrbici uskutoční kandidačná porada predsedníctiev cirkevných zborov LOS. Uskutoční sa tak na základe ... VIAC
Dňa 17. januára 2023 do nášho seniorátu prídu pracovníčky zo Scripture Union. Pri tejto príležitosti nám ponúkli možnosť konania seminára pre pracovníkov s deťmi. Téma ... VIAC
V pondelok 9. januára 2023 sa v Zborovom centre v Iľanove konalo seniorátne stretnutie mužov. S úvodnou pobožnosťou vystúpil domáci zborový farár Marián Bochnička. Po ... VIAC
V auditóriu Evanjelickej základnej školy Jura Janošku v Liptovskom Mikuláši sa v pondelok 9. januára 2023 konala pracovná porada a stretnutie Združenia evanjelických duchovných Liptovsko-oravského ... VIAC
5 večerov hudby a slova, 5 tém, 5 vzácnych hostí a ich životných príbehov, 5 inšpirácii k premýšľania nad svetom okolo nás aj o vnútornom ... VIAC
Ev. materská škola
Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a ... VIAC