Oslavy 25. a 15. výročia založenia Evanjelickej spojenej školy

Liptovský Mikuláš 6. októbra 2017 – Rok 2017 sa v našej evanjelickej cirkvi nesie v znamení významného päťstého výročia začiatku reformačného diela Dr. Martina Luthera. Sme vďační Bohu za to, čo vo svojej milosti konal v minulosti a s radosťou spoznávame Božiu vernosť, s ktorou Pán Boh koná aj pri nás. Evanjelická spojená škola v Liptovskom Mikuláši si v tomto kalendárnom roku na pozadí reformačných osláv pripomína aj ďalšie významné medzníky, ktoré sú spojené s jej jestvovaním. Ubehlo dvadsaťpäť rokov od chvíle, keď v Liptovskom Mikuláši začala svoju činnosť Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku a pätnásť rokov od založenia Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského. V súčasnej rýchlo sa meniacej dobe majú tieto výročia veľký význam. Upozorňujú nás na to, že Boh uprostred tohto sveta stále koná svoje dielo. Prostredníctvom cirkvi povoláva do svojej blízkosti deti aj dospelých a svojmu evanjeliu dáva znieť práve tam, kde naše deti trávia najviac času – v škole.

Tak ako vo svojom príhovore zdôraznila p. riaditeľka Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši Jana Chaloupková, dostalo sa nám obrovskej Božej milosti v diele založenia evanjelickej školy. Evanjelická spojená škola v Liptovskom Mikuláši vďačnosť za Božiu milostivú ochranu a starostlivosť vyjadrila na slávnostných službách Božích, ktoré sa konali dňa 6. októbra 2017 v evanjelickom chráme Božom v Liptovskom Mikuláši za účasti br. biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomíra Sabola, s. seniorky Liptovsko-oravského seniorátu ECAV Kataríny Hudákovej, primátora mesta Liptovský Mikuláš p. Jána Blcháča a mnohých vzácnych hostí, ktorých prítomnosť umocnila slávnostnú atmosféru celého podujatia. Žiaci EZŠ a študenti EGJT sa na slávnostnej akadémii pripraveným duchovným programom dotkli mnohých sŕdc zídených pri tejto slávnostnej príležitosti, čím poukázali na nesmiernu Božiu milosť a lásku, ktorá sprevádza existenciu ESŠ v Liptovskom Mikuláši počas celej doby jej existencie.

Bohu nech znie vďaka za všetky dary milosti prijaté počas dvadsiatich piatich rokov existencie evanjelického školstva v Liptovskom Mikuláši a Božie meno nech je oslávené i v ďalších rokoch, ktorými nás náš Pán povedie vo svojej vernosti.

Jana Ďuranová