Organový koncert v Pribyline

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Pribylina  srdečne pozýva všetkých veriacich na slávnostné Služby Božie pri 120.výročí pamiatky posvätenia chrámu a posviacke organa po oprave, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 23.10.2022 o 10.oo hod. a na Organový koncert pod vedením Metoda Rakára a Timey Reichelovej, ktorý sa uskutoční v nedeľu 23.10.2022 o 14.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Pribyline.