Opustil nás brat farár Pavel Plachtinský

So zármutkom, ale v nádeji zloženej v našom drahom Spasiteľovi Pánovi Ježišovi Kristovi, oznamujeme kresťanskej verejnosti, že dňa 1. apríla 2017 nás opustil brat Pavel Plachtinský, ev. a. v. farár v. v.

Brat farár sa narodil 16. februára 1929 v Šipiciach. Po maturite na gymnáziu v Šahách študoval na EBF v Bratislave. Ordinovaný bol v Modre 18. júla 1954. Ako kaplán pôsobil v Starej Turej, v Myjave, Liptovskom MIkuláši, Pozdišovciach a ako farár v Hodruši – Hámroch, Čelovciach, Pozdišovciach a Kráľovej Lehote. Ako dôchodca pomáhal v zboroch Liptovsko-oravského seniorátu, zapájal sa do práce oltárneho bratsko-sesterského spoločenstva, mal otvorené srdce pre každého bez výnimky. No najviac miloval manželku Zuzanu, ktorej stratu niesol veľmi ťažko, a svoje deti a vnúčatá. Všetkých prijímal ako dar od svojho Pána a Spasiteľa, ktorému patril celým životom a ktorému poručil svojho ducha vo veku 88 rokov, 1 mesiac a 16 dní.

So zosnulým bratom sa rozlúčime v stredu 5. apríla 2017 o 14. hod. v chráme Božom v Liptovskom Mikuláši.